องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 มกราคม 2565 นางประนอม หล้าหมอก (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง) พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง [11 มกราคม 2565]
ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 10 มกราคม 2565 [11 มกราคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (สมัยแรก) วันที่ 5 มกราคม 2565 [11 มกราคม 2565]
ประกาศปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. [15 ตุลาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.,และสมาชิก อบต. ส.ถ.ผ.ถ.4-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) รอบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
ประกาศราคากลาง คลส.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นางประนอม หล้าหมอก
นายก อบต.โคกกลาง
โทร : 081-1836958
นางประนอม หล้าหมอก
นายก อบต.โคกกลาง
โทร : 081-1836958
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็นระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ