messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 143
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 203
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1