องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 65 ถึง เดือน มี.ค.66
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file สขร1 เดือนตุลาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file สขร1 เดือนพฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file สขร1 เดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file สขร1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file สขร 1 เดือนมีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file สขร1 เดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file สขร1 เดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file สขร 1 เดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file สขร1 เดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file สขร.1 เดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file สขร 1 เดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file สขร1 เดือนธันวาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1