messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน ต.ค.66-มี.ค67
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 65 ถึง เดือน มี.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
สรุป สขร1 เดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
สรุป สขร1 เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
สรุป สขร1 เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
สรุป สขร1 เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
สขร1 เดือนตุลาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
สขร1 เดือนพฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
สขร1 เดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
สขร1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
สขร 1 เดือนมีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
สขร1 เดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
สขร1 เดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
สขร 1 เดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
สขร1 เดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
สขร.1 เดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
สขร 1 เดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2