องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file สขร1 เดือนตุลาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file สขร1 เดือนพฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file สขร1 เดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file สขร1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file สขร 1 เดือนมีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สขร1 เดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file สขร1 เดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file สขร 1 เดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file สขร1 เดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file สขร.1 เดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file สขร 1 เดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file สขร1 เดือนธันวาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1