องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (EIT) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (IIT) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ อบต.โคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศแผนการดำเนินงาน อบต.โคกกลาง ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo วันจันทร์ที่11 เมษายน เวลา 13:30 น นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชวิศ. ป้อมขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด. ตรวจเยี่ยม ด่าน บริการประชาชน ด่านหลัก จุด ถนนมิตรภาพ ขา เข้าอุดรธานี ทาง อบตโคกกลาง นำโดย นางประนอม หล้าหมอก นายก อบตโคกกลาง รองนายกฯ เลขา นายก รองปลัด ร่วมกับ เจ้าหน้าหน้าที่ สำนัก ปลัด. งานป้องกัน ร่วมกับ สภ โนนสะอาด กำนัน. ผญบ. ผช สารวัตรกำนัน. อปพร จิตอาสา ทุกๆๆท่านให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ค่ะ ทาง อบตโคกกลาง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาศนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo ขอประชาสัมพันธ์การคำนวณอายุ ของผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ให้ทราบอีกครั้งนะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการสรรหาและเลือกสรร อาสาสมัครบริบาล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ให้แก่ บ้านนายสุนัน แมนระจิตร บ้านเลขที่ 109 หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับผู้ประสบภัยฯ ในครั้งนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ขอความอนุเคาระห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผู้มีส่วได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 20 (ทั้งหมด 141 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8