องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo วันจันทร์ที่11 เมษายน เวลา 13:30 น นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชวิศ. ป้อมขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด. ตรวจเยี่ยม ด่าน บริการประชาชน ด่านหลัก จุด ถนนมิตรภาพ ขา เข้าอุดรธานี ทาง อบตโคกกลาง นำโดย นางประนอม หล้าหมอก นายก อบตโคกกลาง รองนายกฯ เลขา นายก รองปลัด ร่วมกับ เจ้าหน้าหน้าที่ สำนัก ปลัด. งานป้องกัน ร่วมกับ สภ โนนสะอาด กำนัน. ผญบ. ผช สารวัตรกำนัน. อปพร จิตอาสา ทุกๆๆท่านให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ค่ะ ทาง อบตโคกกลาง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาศนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ขอประชาสัมพันธ์การคำนวณอายุ ของผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ให้ทราบอีกครั้งนะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการสรรหาและเลือกสรร อาสาสมัครบริบาล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ให้แก่ บ้านนายสุนัน แมนระจิตร บ้านเลขที่ 109 หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับผู้ประสบภัยฯ ในครั้งนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ขอความอนุเคาระห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผู้มีส่วได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร อาสาสมัครบริบาล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนจัดซื้อถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัว 14 วัน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ปิดสถานที่กักตัว Local Quarantine (LQ) สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7