องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 โทรศัพท์ : 042-392084


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) รอบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง คลส.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ คสล.สายบ้านนายโกวิทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ คสล.หมู่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คสล.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ คสล.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะปรับปรุงหลังคาสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file สรุป สขร1 เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ว่าง
นายก อบต.โคกกลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    folder โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    folder อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    folder สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    folder กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
apps ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    folder ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    folder นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    folder คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    folder สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
apps สัญญาอื่นๆ
apps เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
apps ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
apps การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    folder แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    folder สรุปผลความพึงพอใจ
    folder สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    folder กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น