องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) รอบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
find_in_page ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศราคากลาง คลส.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ คสล.หมู่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ คสล.สายบ้านนายโกวิทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะปรับปรุงหลังคาสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3