องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0900 น. นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุม พ.ศ. 2566 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง ณ หนองบะยาว ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin