องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอำเภอโนนสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับปกครองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ปกครองอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด หมู่ที่ 7 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในอำเภอโนนสะอาด (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข) โดยมีนาย นิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว เป็นประธานในพิธี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin