องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรมโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะอินทรีย์ก่อนเข้านำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาดเป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เป็นตำบลนำร่องของอำเภอโนนสะอาด
ผู้โพส : admin