องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ ๙ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมบ่อพัก บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ สายทางบ้านนายบุญทัน ถึงบ้านนายสมาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้าหนองแวงใหญ่ หมู่ ๒ สายทางบ้านเลขที่ ๓๘ ถึง รพ.สต.หนองแวงใหญ่ ปริมาณงานขนาดภายในราง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ (จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒) ปริมาณงาน ฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายในราง ๐.๔x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อท่อขนาด ๐.๖ x ๑ เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงดง หมู่ ๔ - ทมนางาม แยกไปวัดป่าก่อนลงถนนคสล. จำนวน ๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED มีอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ดวงโคมมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP๖๕ เป็นอย่างน้อย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ เลขทะเบียน นข ๓๕๖๓ อุดรธานี เนื่องจากไฟท้ายเกิดความชำรุดและมือเปิดฝาท้ายชำรุดแตกหักจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายห้ามรถบรรทุกผ่าน เพื่อใช้ในการเตือนประชาชนที่สัญจรเส้นทางบริเวณสะพานข้ามลำห้วยโจดเนื่องจากสะพานชำรุด ระหว่างบ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ และบ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายฝั่งตะวันออกของตำบลโคกกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยโจด บ้านหนองแสง หมู่ ๘ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมลำห้วยและปรับคันคูหน้าฝายน้ำล้น บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากฝนตกหนัก จึงทำให้ฝายน้ำล้นลำห้วยโจด นานางทองล้วน ฝายน้ำล้นขาดชำรุดเสียหายทำให้ระบายน้ำไม่ได้ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านม่วงดง หมู่ ๔ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ สายบ้านกองทุนหมู่บ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ สายทางเมรุ ถึงที่ดินนางทองมี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ สายทางสามแยกวัดศรีสำราญ ถึงบ้านนางหนูจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ สายทางสามแยกวัดศรีสำราญ ถึงบ้านนางหนูจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ สายทางเมรุ ถึงที่ดินนางทองมี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ระบบการศึกษา (DLTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๕ - ๖๓ - ๐๐๐๔ เนื่องชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ สายทางสามแยกวัดศรีสำราญ ถึงบ้านนางหนูจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ สายทางเมรุ ถึงที่ดินนางทองมี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมารถแมคโครขุดบ่อฝังกลบมันสำปะหลังเนื่องจากเกิดโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลัง บ้านหนองแสง หมู่ ๘ และบ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๒ เมตร จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านโสมใหม่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านโสมใหม่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายสถิติผู้มาติดต่อราชการ กองสวัสดิการสังคม ลักษณะเป็นป้ายพาสวูด พร้อมชุดตัวเลข สับเปลี่ยน ครบทุกช่องทางพร้อมรายละเอียดประเภทงานที่ประชาชนมาขอรับบริการที่กองสวัสดิการสังคม ตลอดทั้งปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน) ขนาดป้าย ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยการล้างพร้อมเช็คน้ำยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๑ ,๔๒๐-๖๑-๐๐๑๘,๔๒๐-๖๑-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๑-๐๐๒๐ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โคกกลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง ๑,๐๐๐ w จำนวน ๑ เครื่อง , ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด, ปากลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวน ๑ ชุด,สายดรอปไวร์ จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำนักงาน (กองคลัง) โดยการเปลี่ยนคัตเอาท์พร้อมเดินสายไฟใหม่ เนื่องจากคัตเอาท์เกิดการช็อตและมีแสงไฟหากไม่ทำการซ่อมแซมอาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการได้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖,๗๘๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดประตูห้องกองช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จัดเก็บ ๓ ชั้น บานเลื่อนกระจก ๒ ประตู มือจับแบบฝังพร้อมกุญแจ แผ่นกระจกหนา ๔ มม. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ ๒ แผ่น ขนาด ๑๒๐x๔๕x๑๑๐ ซม. (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนภายในตำบลโคกกลาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในตำบลโคกกลาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ดังนี้ ๑)ไฟไซเลนส์ ติดหลังคารถ (รถน้ำ,รถกู้ชีพ) จำนวน ๒ ชุด ๒)แผงกั้นเหล็กจราจรมีล้อ จำนวน ๑๓ แผง ๓)กรวยจราจร ขนาด ๔๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีปรับปรุงชั้นทางเดิม สายทางหน้าลานมัน ถึงทางเข้าหมู่บ้านหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๘ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อไฟจราจรพร้อมป้ายเตือน เพื่อใช้ติดทางโค้งโรงสีนายบุญถม อุทัยแสน ดังนี้ ๑) ไฟจราจรระบบโซลาเซลล์แบบกระพริบ จำนวน ๒ ต้น ๒) เสาจราจรแบบสะท้อนแสง จำนวน ๒ ต้น และเสาไฟเตือนหน้าโรงเรียนระบบโซล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งหน้าโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงดง หมู่ ๔ ทางสามแยกลานมันโชคอุดม-วัดป่าโอภาโส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ สายทางบ้านนางทองตา นาสินสร้อย ถึง สามแยกวัดอุดมวุฒิทาราม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ สายทางบ้านคำเต้าแก้ว ถึง บ้านเสาเล้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ ๙ สายทางวัดศิลาอาสน์ ถึงบ้านนายพิศ สาใน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบติดผนัง)รวมค่าติดตั้ง ภายในอาคารเรียนศพด.อบต.โคกกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง และภายในอาคารเรียนศพด.วัดศิลาอาสน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อไฟจราจรพร้อมป้ายเตือน เพื่อใช้ติดทางโค้งโรงสีนายบุญถม อุทัยแสน ดังนี้ ๑) ไฟจราจรระบบโซลาเซลล์แบบกระพริบ จำนวน ๒ ต้น ๒) เสาจราจรแบบสะท้อนแสง จำนวน ๒ ต้น และเสาไฟเตือนหน้าโรงเรียนระบบโซล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งหน้าโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบติดผนัง)รวมค่าติดตั้ง ภายในอาคารเรียนศพด.อบต.โคกกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง และภายในอาคารเรียนศพด.วัดศิลาอาสน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
1 - 50 (ทั้งหมด 666 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14