ชื่อเรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : dB0TMyxMon23457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้