ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมตู้เย็น TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓ - ๕๘ - ๐๐๐๒ เนื่องจากตู้เย็นไม่ทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง