ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ให้แก่ บ้านนายสุนัน แมนระจิตร บ้านเลขที่ 109 หมู่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับผู้ประสบภัยฯ ในครั้งนี้

ชื่อไฟล์ : j6VzJBRWed24428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GP7eTBZWed24451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jPd1OrBWed24458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้