ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร HP๑๒A, HP๘๕A, CANON๓๒๖, FujiP115W, Fuji P๒๘๕W, HP๒๕๔dw CMYK จำนวน ๒๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง