ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายางสำนักงาน (สำนักปลัด) ดังนี้ ตรายางหมึกในตัว (เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน) จำนวน ๑ อัน และ ตรายางหมึกในตัว จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง