ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ เลขทะเบียน นข ๓๕๖๓ อุดรธานี เนื่องจากรถยนต์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง