ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๓,๕,๖,๘,๙,๑๑ ขนาด บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง