ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จำนวน ๑ โดเมนเนม ในเว็บ http//www.kokglang.go.th ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง