องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 (ครั้งที่1) (สมัยแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4-63 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4-63 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3-63 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ของดการประชุมสมัยสามัญที่ 2-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1-63 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file สมัยสามัญที่4-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file สมัยสามัญที่4-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file สมัยสามัญที่3-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file สมัยสามัญที่3-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file สมัยสามัญที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file สมัยสามัญที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1