องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4/2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4/2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่2/2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3/2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่1/2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่1/2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565(สมัยแรก)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 (ครั้งที่1) (สมัยแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4-63 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4-63 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3-63 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ของดการประชุมสมัยสามัญที่ 2-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1-63 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file สมัยสามัญที่4-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2