องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [30 ตุลาคม 2566]
โครงการ Big Cleanihg Day ประจำปี 2566 [10 สิงหาคม 2566]
ถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องสังฆทาน [9 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [27 กรกฎาคม 2566]
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [18 กรกฎาคม 2566]
31 พฤษภาคม ของทุกปี "วันงดสูบบุหรี่โลก" [30 มิถุนายน 2566]
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปี2566 [26 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมฝึกอบรมสานตะกร้า ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป [19 มิถุนายน 2566]
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ [15 มิถุนายน 2566]
ชะลอมของฝาก น่ารักๆจากฝีมือ คุณตาพุท ชาวบ้าน โคกกลาง ม.13 สนใจทักมาได้จ้า ....ผลิตภัณฑ์OTOP [15 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ)