องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [22 พฤษภาคม 2566]
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประเด็น 1.การปฏิบัติงานของ... [30 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน... [22 มีนาคม 2566]
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอำเภอโนนสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่... [10 มีนาคม 2566]
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0900 น. นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุม... [17 กุมภาพันธ์ 2566]
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวตำบลโคกกลาง... [17 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 0900 น. นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต., ผู้ใหญ่บ้าน, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ,พนักงานและจิตอาสา... [17 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางประนอม หล้าหมอก นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลาง/ผู้อำนวยการศูนย์ขจัดความยากจนตำบลโคกกลาง เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินสงเคราะห์... [17 กุมภาพันธ์ 2566]
จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2565 [11 กรกฎาคม 2565]
ร่วมประชุม บูรณาการตำบลโคกกลาง [12 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)