องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2565 [11 กรกฎาคม 2565]
ร่วมประชุม บูรณาการตำบลโคกกลาง [12 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดประชุมผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [9 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโควิด 19 หมู่ที่ 1 ,2 ,3,4,5,10,13 [3 กุมภาพันธ์ 2565]
กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง [11 มกราคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 10 มกราคม 2565 และนายกแถลงนโยบายต่อสภาครั้งแรก [11 มกราคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (สมัยแรก) วันที่ 5 มกราคม 2565 [11 มกราคม 2565]
ประกาศปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. [15 ตุลาคม 2564]
อบต.โคกกลางร่วมกับ รพ.สต.หนองแวงใหญ่ เข้าให้คำแนะนำผู้เข้ากักตัว ณ สถานที่กักัตัวกลาง ตำบลโคกกลาง [5 สิงหาคม 2564]
อบต.โคกกลาง นำผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ากักตัวที่ LQ โดยผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจและมีผลเป็นลบ [5 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)