messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม-อบต.โคกกลาง-ประจำปีงบประมาณ-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview302

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม