messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
รายงานการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 426
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน-ปีงบ-63-ไตรมาส-1-ไตรมาสที่-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย-รายไตรมาส1-ประจำปีงบประมาณ-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย-รายไตรมาส1-ประจำปีงบประมาณ-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
รายงานการเบิกจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส-ที่-4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1