องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คำแถลงรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-1-ไตรมาสที่-4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี62 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file รายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น-62 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการในรอบ-1-ปีที่ผ่านมา-ปีงบฯ61 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file รายงานแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบ-1-ปีที่ผ่านมา-ปีงบฯ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ปีงบฯ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file 'แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file 'รายการโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1