องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-2570 ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file การออกทำแผนประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1