องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-2570 ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file การออกทำแผนประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1