องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


ต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 184 หมู่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240 เบอร์ติดต่อ 1. สำนักปลัด 042-111-742 2. กองคลัง,กองการศึกษา 042-111-741 3. กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม 042-111-740 4. งานป้องกันฯ 042-111-743 www.kokglang.go.th อีเมลล์ : admin@kokglang.go.th
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่