องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร HP๑๒A, HP๘๕A, CANON๓๒๖, FujiP115W, Fuji P๒๘๕W, HP๒๕๔dw CMYK จำนวน ๒๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงฝ้าอาคารสำนักงาน อบต.โคกกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงฝ้าอาคารสำนักงาน อบต.โคกกลาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการเหล็กติดสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง ๓ M ขนาด ๖๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร (พร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในบอกแนวเขตและบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาธารณหนองแวงใหญ่ ตามโครงการจิตอาสาในโครงการวันสำคัญของชาติ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ สายบ้านคำเต้าแก้ว-เสาเล้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ ๖ ต่อสายเดิมจนแล้วเสร็จทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมรั้วหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างทำป้ายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร เพื่อใช้ในการเปลี่ยนซุ้มพระบรมบรมฉายาลักษณ์ที่ชำรุด จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อท่อดูดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๔ เมตร เนื่องจากท่อดูดน้ำตัวเก่าชำรุดทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างเจาะน้ำบาดาล บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ ขนาดท่อผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ๑ ถัง บริเวณศาลากลางบ้านเพื่อนำน้ำเข้าระบบถังพักน้ำประปา พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ สายหลังโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ไฟล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ ๒ จากบ้านนายทองศูนย์ ตัวเสาร์ ถึงสามแยกบ้านนายหัน โพธิ์วันทา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมแซมถนนลูกรัง) บ้านหินลาด หมู่ ๙ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว แบบรีโมท พร้อมค่าติดตั้ง เพื่อใช้ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางหลังใหม่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง , เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กองคลัง และกองการศึกษาฯ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม/ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ พร้อมไมโครโฟน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางหลังใหม่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อสารส้มใส บรรจุถุง เพื่อใช้ในกิจการประปา ขนาด ๓๐ กิโลกรัม /ถุง จำนวน ๑๘๐ ถุง และสารคลอรีน ขนาด ๕๐ กิโลกรัม/ถัง จำนวน ๖ ถัง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาผิวดิน บริเวณสูบน้ำบ้านหนองบะยาว บ้านหนองแวงใหญ่ เนื่องจากระบบกระแสไไฟ้าขัดข้อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างทำป้ายอะคิลิก ชาย-หญิง เพื่อใช้ติดห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หลังใหม่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมฟ้าเพดาน อาคารเรียนและห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีเนื่องจากฟ้าเพดานชำรุดแตกหัก (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง จำนวน ๒ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร brother Hl L๒๓๗๕๐ DW (Toner TN ๒๔๘๐) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อสว่านโรตารี่ ๓ ระบบ เพื่อใช้ในสำนักงานและงานอื่นๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส ๔ สาย อาคารสำนักงานหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขยายเขตไฟฟ้าอาคารสำนักงานหลังใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภคเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดซื้อถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัวและรักษาตัวที่บ้านตามมาตรการทางสาธารณสุข ๑๔ วัน และผู้ได้รับผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รอบที่ ๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ ต่อสายเดิมปี ๒๕๖๔ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ เส้นจากบ้านนายสุริยงค์ คำตา ไปบ้านหินลาด หมู่ ๙ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ ๘ สายจากบ้านหนองแสงไปวัดป่าหนองแสง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างทำป้ายโลโก้พลาสติกวูดอลูมิเนียม อบต.โคกกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร เพื่อใช้ติดห้องประชุมสภา อบต.โคกกลาง อาคารใหม่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างทำตรายางสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อประตูน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว หน้าแปลน ยกลิ้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข ๓๕๖๓ อุดรธานี โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจากรถยนต์สตาร์ทไม่ติด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อSD Card ขนาด ๓๒ g เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดซื้อถุงยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัวและรักษาตัวที่บ้านตามมาตรการทางสาธารณสุข ๑๔ วัน และผู้ได้รับผลกระทบปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อเนื่องชุดที่ ๒ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
1 - 50 (ทั้งหมด 307 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7