องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อชุดตู้ลำโพงล้อลาก พร้อมขาตั้ง เพื่อใช้ในสำนักงาน และใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ ขนาด ๒๐๐ x ๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อสมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.๑๔) แบบ ๓๐๑ เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๓๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานลำห้วยโจด ดังนี้ จัดเรียงหินภูเขา จำนวน ๒๗๔ คิว ,วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๖ ท่อน,ผูก ตะแกรงกล่องเหล็ก จำนวน ๑๑๒ กล่อง และผูกเหล็กตะแกรงถนนคอนกรีต ขนาด ๘ x ๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสายถนนลูกรังฝั่งตะวันออก ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒๒ สาย และปรับเกรดเรียบตลอดสายฝั่งตะวันตก จำนวน ๒๒ สาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสายถนนลูกรังฝั่งตะวันออก ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒๒ สาย และปรับเกรดเรียบตลอดสายฝั่งตะวันตก จำนวน ๒๒ สาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคอสะพานลำห้วยโจด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ชุดเสาและโคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆรวมค่าติดตั้ง ขนาดความสูงเสา ๖.๐๐ เมตร บ้านตาดโตน หมู่ ๖ จำนวน ๑๗ ชุด และบ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง (ประเภทซุ้มคร่อมถนน) ขนาด ๑๒ เมตร ๒ ด้าน หน้า - หลัง เพื่อใช้ในการติดตั้งทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed เช่าชุด แต่งหน้า นางรำ งานประเพณีวันดอกอ้อยบานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนเศรษฐกิจพอเพียง งานประเพณีวันดอกอ้อยบานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อตู้เหล็ก (ตู้ทึบ) แบบ ๒ บาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.มีมือจับชนิดบิด ๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น ๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๒ หลัง และตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๘๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒาเด็กเล็ก จำนวน ๑๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายทางถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ ๗ และบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขาเหล็กกลม ๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม. ขนาด ๖๐ x ๑๒๐ x ๕๕ ซม. พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เลขทะเบียน กว ๕๒๕๑ อุดรธานี โดยการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง + โอริ่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อหมึก Toner TN ๑๐๐๐ เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในห้องประชุมสภา อบต.โคกกลาง และห้องนายก อบต. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) พร้อมอุปกรณ์อื่นๆรวมค่าติดตั้ง บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ ๒ , บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จำนวน ๓๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตูหน้าห้องกองช่าง โดยการเปลี่ยนกระจกประตู เนื่องจากชำรุดหากไม่ทำการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายกับผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ได้ จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโคกกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลห้ามผ่าน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ห้ามผ่านคอสะพาน หมู่ที่ ๗ ที่กำลังดำเนินการซ่อมแซม ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๘ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ๒ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยทำการเกรด ๔ สายชำรุดเสียหาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เลขทะเบียน กฉ ๒๗๒๕ อุดรธานี เนื่องจากเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี เนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ภายใต้ชื่อโดเมนเนม https//www.kokglang.go.th/ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เริ่ม ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างทำป้ายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๒๘๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายกิจกรรมวันรักต้นไม้ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๖-๕๖-๐๐๐๑ เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตูห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยการเปลี่ยน ประตูใหม่ เนื่องจากอันเดิมชำรุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ ๙ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมบ่อพัก บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ สายทางบ้านนายบุญทัน ถึงบ้านนายสมาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้าหนองแวงใหญ่ หมู่ ๒ สายทางบ้านเลขที่ ๓๘ ถึง รพ.สต.หนองแวงใหญ่ ปริมาณงานขนาดภายในราง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๓ (จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒) ปริมาณงาน ฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายในราง ๐.๔x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อท่อขนาด ๐.๖ x ๑ เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงดง หมู่ ๔ - ทมนางาม แยกไปวัดป่าก่อนลงถนนคสล. จำนวน ๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED มีอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ดวงโคมมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP๖๕ เป็นอย่างน้อย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ เลขทะเบียน นข ๓๕๖๓ อุดรธานี เนื่องจากไฟท้ายเกิดความชำรุดและมือเปิดฝาท้ายชำรุดแตกหักจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างทำป้ายห้ามรถบรรทุกผ่าน เพื่อใช้ในการเตือนประชาชนที่สัญจรเส้นทางบริเวณสะพานข้ามลำห้วยโจดเนื่องจากสะพานชำรุด ระหว่างบ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ และบ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๗ ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 583 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12