องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร โดยการเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนเนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑ และบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงดง หมู่ ๔ และบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐,๑๓ จำนวน ๖ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ ๓ และบ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ จำนวน ๙ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโตน หมู่ ๖ และบ้านคำเต้าแก้ว หมู่ ๕ จำนวน ๑๑ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินลาด หมู่ ๙ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ ๘ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงแก้ว หมู่ ๑๑ จำนวน ๕ โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เลขทะเบียน กว ๕๒๕๑ อุดรธานี โดยการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรองเครื่อง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมรอยรั่วรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี เนื่องจากเกิดรอยรั่วซึมที่ถังเก็บน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทำให้รถกักเก็บน้ำไม่อยู่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ๕ ฟุต ขนาดกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๒๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) ขนาดสูง ๖๐ เซนติเมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว และขนาดสูง ๖๐ เซนติเมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้งการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง) เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๒ ชิ้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาแต่งหน้าผู้เข้าประกวดกองเชียร์ส้มตำ ตามโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเช่าเครื่องเสียงในการฝึกซ้อมรำ ตามโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ผู้ถือป้าย,พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง,พระบรมฯ ตามโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed เช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางรำ ตามโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๔๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงประกอบขบวน ตามโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed สารส้มใสก้อน (บรรจุถุงๆละ ๓๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑๕ ถุง และคลอรีน ๖๕% (บรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม/ถัง) จำนวน ๓,๕๗๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๑๐,๑๓
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างทำป้ายทำเนียบติดทางขึ้นอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ ขนาด กว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายทำเนียบติดทางขึ้นอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ ๒ ชั้น ดังนี้ พื้นไม้อัดนิวซีแลนด์ลายภูเขา,คิ้วไม้ยางพาราตีบัว,โลโก้ อบต.และหัวข้อทำจากพลาสวูดและอะคิลิก,อักษรสติ๊กเกอร์ ขนาด กว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายรณรงค์กวาดล้างยาเสพติด เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขนาด กว้าง ๒๕๐ x ๕๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๒ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi (ตามรายละเอียดแนบท้าย) กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๐ - ๐๐๖๐ โดยการเพิ่ม SSD ขนาด ๑๒๐ GB เนื่องจากเครื่องเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๓๕๖๐ อุดรธานี เนื่องจากเครื่องยนต์เกิดความชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ปกติจึงต้องทำการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางหลังใหม่ (ชั้นที่ ๑) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ ๓ ชั้น (ตู้ ๕ ฟุต) (กองสวัสดิการสังคม) เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๖.๘๐ ลิตร พร้อมฝา เพื่อใช้ในการจัดทำถังขยะอินทรัย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการถังขยะอินทรีหรือขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จำนวน ๑ โดเมนเนม ในเว็บ http//www.kokglang.go.th ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อม่านหน้าต่าง ตาไก่ ขนาด ๑๕๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด และราวผ้าม่านสำเร็จรูป ขนาด ๒๘ มม. x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลโคกกลาง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ เครื่อง ดังนี้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๖๐ โดยการเปลี่ยน Power Supply พร้อมเปลี่ยนพัดลม และติดตั้ง Microsoft windows ๑๐, หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๑ ติดตั้ง Microsoft windows ๑๐ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๘ ติดตั้ง Microsoft windows ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้านค้าภายนอก เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๐ - ๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการเทพื้นลานเอนกประสงค์ข้างห้องกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขนาด ๑๕๐ x ๒๘๐ เซนติเมตร เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.โคกกลาง และทางเข้าหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๐ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู (ใหม่) เลขทะเบียน กว ๕๒๕๑ อุดรธานี โดยการเปลี่ยนโช๊คหลังเนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบโช๊คหลังทำให้เกิดน้ำมันรั่วซึมจึงจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิม จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 439 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9